Thursday, April 16, 2009

Niet slecht ;-)

Leefstijl-check
Geachte heer/mevrouw,

Zojuist heeft u voor Oxfam Novib de leefstijl-check ingevuld.

Op basis van uw leefstijl-check en die van andere vrijwilligers, donateurs en supporters bepalen wij welke waarden en belevingswereld het beste passen bij de achterban van Oxfam Novib.
Zo kunnen zij hun middelen inzetten op een manier die in lijn ligt met uw (gezamenlijke) visie.

In de leefstijl-check heeft u aangegeven welke thema's en waarden u het belangrijkst vindt in uw leven. Volgens ons onderzoek heeft uw leefstijl de meeste overeenkomsten met het profiel:

Ruimdenkers

Behorende tot de Ruimdenkers bent u een vooruitstrevend persoon met een goede opleiding. U heeft veel idealen, die vooral links georïenteerd zijn. U maakt zich druk om maatschappelijke problemen en probeert de wereld te verbeteren, beginnend bij uzelf. U behoort dan ook tot de meest milieubewuste groep. Op uw vrijheid bent u erg gesteld en u vindt het heerlijk om uw eigen gang te kunnen gaan. U houdt van een gevarieerd leven met enige risico's. Zelfontplooiing is voor u erg belangrijk en u stelt hoge eisen aan zowel uzelf als aan anderen. U staat open voor de wereld om u heen en hecht veel waarde aan de termen begrip en diepgang. Aan vooroordelen heeft u een uitgesproken hekel. Lezen doet u veel, televisie kijken vooral naar de publieke zenders. Politiek en maatschappelijke zaken gaan u zeer aan het hart. U heeft een flexibele instelling en een moderne kijk op het leven.


Het kernwoord van deze groep is Betrokken.